Parallell mjölkgrop

Parallellgrop med snabb utgång avsedd för hög genomströmning. Fullwoods parallelgrop, mer känd som Index 90.

Huvuddragen i detta mjölkningssystem är:

  • En parallelgrop med snabb utgång för hög genomströmning.
  • Enheten erbjuder individuell indexering av korna som säkerställer optimal juvertillgång.
  • Gravity controlled indexing gates hold the animals in position whilst being milked then lift up and out of the way to allow them to exit
  • Dessa grindar kan öppnas individuellt för att frigöra en ko för behandling eller segregering.
  • Sekvensgrindar mellan korna tillåter ko till ko kontakt för att hålla nervösa djur lugna.
  • Djuren kan rensa båsen på några sekunder för att övervinna långsamt in/utsläpp.
  • Är helt integrerat med Fullwoods Crystal herd management software

Resulterar i många fördelar för jordbrukaren:

  • Hög genomströmning kommer minska den totala mjölkningstiden.
  • Säkra, rena förhållanden för hygienisk mjölkproduktion.
  • Tyst stressfri miljö.

Denna grop passar även med Cleanlines design.

Läs mer om denna mjölkgrop på fullwoodmilking – parallell mjökgrop

Skickar...
Ett mail har nu skickats till oss, vi hör av oss så snart vi kan.
Något gick fel...

Urbanfeeders in Sweden AB

Urbanfeeders in Sweden AB

© Copyright 2013-2015 Urbanfeeders.se